SULUH BALI, Denpasar – Tidak hanya wewalungan atau hewan yang perlu disucikan sebelum melaksanakan yadnya sebagai persembahan suci. Termasuk segala macam alat dan sarana yang akan digunakan pun harus dicari dan diperlakukan dalam pelaksanaannya.

Lontar Pengalmangsa memberikan petunjuk untuk mengucapkan mantra dalam mencari serta mempersiapkan sarana dan alat upakara. Berikut mantra-mantra yang dapat dijadikan tuntunan dalam mempersiapakan sarana pokok maupun pendukung dalam segala macam yadnya yang dilakukan.

Yan ngawugan semida/saang(menghidupkan api dengan kayu bakar) , ucapkan mantra : pukulan sarwa semide rbetara ngawa kita ring genian manembah kita ring betara Mahesora, Ong Nang namah suaha.

Yan sarwa godong /don – donan  (mencari atau mempersiapkan sarana upakara yang berbentuk dedaunan) ucapkan mantra, “pukulun sarwe godong , betara ngawe kita ,pamulih kita ring nariti, manembah kita ring betara Rudra, ong Mang namah suaha“.

Yan Eka pada/yan ngematiang punyan kayu (memotong atau menebang pepohonan) ucapkan mantra “pukulan suku tunggal, betara ngawe kita, pamulih kita ring baya-biyaring betare Sangkara, Ong sing namah suaha“.

Pada beras yang akan digunakan diberikan upacara terlebih dahulu diucapkan mantra “Ong Seri teka, Seri ayu, Seri mendel, sidi mandi matranku, Ong Seri Mandel, Seri Ayu, Seri penuh, Seri genep, sidi mandi mantranku, Ong puspa jati, puspa ireng, utuh sai, lewih sai engkad sai, sege sai, kukuh sai, kobek sai, puser bape akasa, babu peretiwi“.

Membuat jajan atau sesanganan terlebih dahulu mengahturkan permohonankepada Ida Bhatara Dalem agar segala pelaksanaan yadnya yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Adapun upakara yang dihaturkan dalam permohonan kepada Bhatara Dalem yakni : sesantun abesik, ajuman putih kuning, canang gantal apasang, canang burat wangi, lenge wangi, peras kuning.

Comments

comments

Comments are closed.